Ľuboš Podoba: Slováci sa ešte len učia rozoznávať kvalitné mäso

V slovenskom agro biznise je pomerne málo družstiev, ktoré môžu o sebe povedať, že sú absolútne sebestačné. PD Brezina z Pravotíc je výnimkou. Vďaka rastlinnej výrobe dokážu pokryť z vlastných zdrojov kŕmenie dobytka a ošípaných, následne mäso spracujú vo vlastnej mäsovýrobe a predávajú ho vo svojej predajni alebo rozvážajú vlastnou dopravou k odberateľom.

Podobné príspevky SCPV