Mária Kadlečíková: Degradovať VÚEPP na oddelenie štátneho byrokratického mechanizmu je obrovskou chybou

Poľnohospodárske a potravinové systémy, ak majú naplniť očakávania a požiadavky potravinovej sebestačnosti a výživy, zachovania biodiverzity, či zmierňovania negatívnych dopadov klimatických zmien, musia prejsť urgentnými a komplexnými transformačnými procesmi, a to tak vo svete, ako aj u nás doma v Slovenskej republike.

Podobné príspevky SCPV