Minister uprednostnil pri výskume univerzitu, ktorej nedôveruje pri personálnych nomináciách

Zdá sa, že nad existenciou niektorých rezortných výskumných ústavov zlúčených v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre sa začína zmrákať. Vyplýva to z dnešnej návštevy ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Podobné príspevky SCPV