Ministerstvo pôdohospodárstva zatiaľ sľuby neplní. Škody len vlani presiahli 25 miliónov eur

Problém, o ktorom vieme roky, veľa o ňom hovoríme, avšak ktorý v praxi žiadny výraznejší posun nezaznamenáva. Aj takto možno popísať ťažkosti s premnoženou poľovnou zverou na Slovensku. Zvieratá v lesoch sčítavame a prepočítavame. Škody na poliach sa ďalej kumulujú.

Podobné príspevky SCPV