MPRV: K výzve z podopatrenia 4.1 sa plánuje aplikovať indexácia cien v katalógu

Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, nahradzujúci verejné obstarávania, aplikačná kalkulačka k cenníku a ďalšie dokumenty s tým súvisiace boli témami piatkového stretnutia na ministerstve pôdohospodárstva. Zúčastnili sa ho i zástupcovia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Agrárnej komory Slovenska a Vidieckej rady. Zber žiadostí k výzve na predkladanie žiadostí číslo 52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1 sa podľa agrorezortu otvára 1. marca 2022.

Podobné príspevky SCPV