Myšlienky predsedu zo Sokoliec. Rozhodli sme sa pri živočíšnej výrobe správne?

Peter Lelkes prežil celý svoj pracovný život v Poľnohospodárskom družstve Sokolce. Ako mladý ekonóm nastúpil do podniku s rozvetvenou štruktúrou výroby, ktorá siahala od hovädzieho dobytka, cez ošípané až po špeciality rastlinnej výroby. Keď už ako predseda bol spoluzodpovedný za smerovanie družstva, jeho pohľad na komplexnosť poľnohospodárskej produkcie sa nezmenil. Stále prikladal živočíšnej výrobe dôležitosť.

Podobné príspevky SCPV