Najväčším problémom sa stáva nedostatok kvalitných ľudí. Aj v ovčiarstve

V spoločnosti AGRO – Torysa sa nedávno skončila ovčiarska sezóna. Podľa starých tradícií to bolo vždy 26. októbra, na Deň svätého Demetera, keď sa bačovia s ovečkami po niekoľkých mesiacoch vrátili naspäť do dedín. V Toryse ovce do dediny ešte len pomaly schádzajú.

Podobné príspevky SCPV