NPPC podporilo šialenou sumou bývalú firmu štátneho tajomníka

Spoločnosti Rimanec, v ktorej pôsobil Milan Kyseľ, súčasný štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva do júna 2021 ako konateľ, má byť z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra vyplatených 27-tisíc eur za vyplnenie dotazníka. Informuje o tom zmluva zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Suma v zmluve je vyššia, ako súčet celoročných tržieb spoločnosti za ostatné tri roky (2020, 2019 a 2018). Rimanec má podľa našich informácií chovať len 6 ošípaných. Jedna ošípaná je tak podporená neuveriteľnou sumou 4500 eur!

Podobné príspevky SCPV