O finančných podmienkach hovoriť nechcú ani tesne pred žatvou

Osobné autá zaparkované za skúšobnou stanicou ÚKSUP-u vo Veľkých Ripňanoch sú pokryté vrstvou prachu. Ich rovnaký dizajn priniesla neupravená asi kilometer dlhá polniačka medzi štátnou cestou a stanoviskom sladovníkov. Absolvoval ju každý návštevník dňa poľa, ktorý chcel vidieť 40 odrôd sladovníckeho jačmeňa. Už na prvý pohľad je zrejmé, že na parcele chýba vlaha.

Podobné príspevky SCPV