Odišiel bojovník za normálne poľnohospodárstvo

K štedrovečernému stolu dnes spolu s rodinou nezasadne Anton Palider. Poľnohospodár, ktorého životná cesta bola najmä príbehom nášho poľnohospodárstva ostatných desaťročí. Život Antona Palidera vyhasol deň pred Vianocami vo veku 76 rokov.

Podobné príspevky SCPV