Peter Polák: Trváme na opätovnom prehodnotení podpory ošípaných

Ďalšie chovy ošípaných vlani zanikli pre nákazu africkým morom ošípaných, iné zas neustále ohrozujú nízke výkupné ceny jatočných ošípaných a prebytok mäsa v EÚ. Podpora, ktorá pre chovateľov koncom roka prišla, sa môže minúť účinku, navyše jej nastavenie doteraz vyvoláva otázky, ktoré ministerstvo stále nevysvetlilo. Aj to sú slová riaditeľa Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných Petra Poláka.

Podobné príspevky SCPV