Platby z I. piliera SPP v päťročnici 2023 – 2027

Priame platby, ktoré tvoria I. pilier Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, podporia príjem slovenských poľnohospodárov v rokoch 2023 – 2027 sumou 410 miliónov eur ročne. Informuje o tom dokument Zhrnutie analýzy SWOT, analýzy potrieb a intervenčná stratégia Strategického plánu SPP z 29. októbra 2021. Priemerná platba na hektár má v nasledujúcom programovom období dosiahnuť 217 eur. V uvedenej sume sú okrem základnej platby napočítané aj podpory na ekoschémy, viazané platby, redistributívnu platbu či podporu mladých poľnohospodárov.

Podobné príspevky SCPV