Po viac ako sto rokoch strácame jednu z najdôležitejších agrárnych inštitúcii

Výnimočná rezortná inštitúcia, ktorá fungovala presne 102 rokov, prežila štyri politické systémy a deväťkrát sa organizačne zmenila, má svoje dni zrátané. Od 1. januára 2022 dochádza k zrušeniu Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave, ktorý bol v kľúčových obdobiach Československa, či samostatného štátu, chrbtovou inštitúciou nášho poľnohospodárstva a potravinárstva.

Podobné príspevky SCPV