Počty dojníc stále klesajú. Jediný priaznivý ukazovateľ je nárast úžitkovosti

Od poslednej mliečnej krízy uplynulo asi 5 rokov. Hoci sa situácia v Európe a vo svete upokojila, o pokoji v radoch našich chovateľov hovoriť nemožno. Aktuálny stav označujú za najkritickejší za ostatné roky.

Podobné príspevky SCPV