Podujatie: Súčasnosť a budúcnosť slovenskej pôdy

Ministri pôdohospodárstva a životného prostredia Samuel Vlčan a Ján Budaj vlani vyzvali Európsku úniu k zodpovednejšej ochrane pôdy. Únia musí podľa nich ,,okamžite” pristúpiť k účinným opatreniam vedúcim k ochrane a udržateľnému obhospodarovaniu poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Podobné príspevky SCPV