Poľnohospodár zo Spiša upriamuje pozornosť detí na výrobu potravín

Každý roľník hľadá spôsob, ako prežiť a rozvíjať sa. Agrofarma Hniezdne ide cestou intenzívnej finalizácie. Hovoria o poľnohospodárstve s pridanou hodnotou. Podľa nich je to spôsob, ako prežiť a mať pod kontrolou kvalitu svojich produktov.

Podobné príspevky SCPV