Poľnohospodári môžu žiadať o štátnu pomoc v troch nových výzvach

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci.

Podobné príspevky SCPV