Poľsko dočasne zruší DPH na potraviny a zníži DPH na motorové palivá

Poľská vláda v snahe o spomalenie inflácie dočasne zruší daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny a zníži DPH na pohonné hmoty.

Podobné príspevky SCPV