Postup strategického plánu do finále zablokovali zamestnávatelia

Situácia so strategickým plánom, ktorý určí podobu poľnohospodárstva v rokoch 2023 – 2027 sa na Slovensku komplikuje. Základný a najdôležitejší dokument dnes (10. januára 2022) nebol zaradený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky z dôvodu nesúhlasu dvoch sociálnych partnerov. Dochádza tak k zvratu, ktorý pravdepodobne neočakával predkladateľ – ministerstvo pôdohospodárstva.

Podobné príspevky SCPV