Potenciál kukurice využívame len na 57 %

Kukurica je popri ryži a pšenici treťou najrozšírenejšou obilninou na svete. Na Slovensku zaznamenávame zvýšený záujem poľnohospodárov o pestovanie tejto plodiny a pestovateľské plochy kukurice sa pomaly rozširujú. V uplynulých piatich rokoch sa pohybujú od 180 000 do 220 000 hektárov.

Podobné príspevky SCPV