Potravinári: Vo výrobe potravín sme na poslednom mieste v Európe. Strategický plán iba prehĺbi krízu s výrobou potravín

Podľa dát zverejnených Eurostatom v decembri minulého roka je Slovensko vo výrobe potravín na poslednom mieste v rámci celej Európy, čo sa týka tvorby pridanej hodnoty, ako aj zamestnanosti. Napriek tomu predložený návrh Strategického plánu ako zásadného dokumentu, ktorý nastavuje systém dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve až do roku 2027, nerieši kľúčový problém nášho sektora – efektívnu finalizáciu produktov poľnohospodárskej prvovýroby na potraviny s vysokou pridanou hodnotou vyprodukované na Slovensku.

Podobné príspevky SCPV