PPA aktualizovala systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS

Pôdohospodárska platobná agentúra aktualizovala systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov – LPIS. Po tejto aktualizácii stúpol počet dopytov na úpravu, z dôvodu zníženia výmery dielu pôdneho bloku u časti žiadateľov o priamu podporu. PPA preto zverejňuje spôsob, ako majú žiadatelia v takomto prípade postupovať.

Podobné príspevky SCPV