PPA: Nová stratégia MAS zjednoduší procesy projektových podpôr

Nová stratégia miestnych akčných skupín (MAS) zjednoduší procesy projektových podpôr. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

Podobné príspevky SCPV