PPA odkazuje poľnohospodárom: Máte viac času

Pôdohospodárska platobná agentúra dnes oznámila, že predlžuje lehotu na podávanie žiadostí v rámci výzvy 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Podobné príspevky SCPV