PPA vyhlasuje druhú výzvu na Zelenú naftu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí si v termíne prvej výzvy (od 16. augusta 2021 do 17. septembra 2021) žiadosť nepodali.

Podobné príspevky SCPV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *