PPA: Začíname postupne posielať takmer 80 miliónov eur

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začína posielať žiadateľom projektových podpôr platby, ktoré boli v júni 2021 pozastavené pre podozrenia z podvodov a bola na ne uvalená paušálna korekcia vo výše 25 %, čiže v prípade platieb by štvrtinu musel pokryť štátny rozpočet. Skutočnosť, že PPA tieto platby nevyplácala, vnímala Európska komisia pozitívne, z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ.

Podobné príspevky SCPV