PPA zverejnila výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 mil. eur

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej webovej stránke výzvu číslo 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1. Informovala o tom PPA.

Podobné príspevky SCPV