Pri ovčiarskom chove stavili na sebestačnosť a finalizáciu

Agroterra Včelince obhospodaruje na južnom Gemeri približne 900 hektárov pôdy. V rámci rastlinnej výroby sa orientujú najmä na pestovanie kvalitných krmovín pre potreby šľachtiteľského chovu oviec plemena lacaune.

Podobné príspevky SCPV