Pripravuje sa ministerstvo pôdohospodárstva na privatizáciu Agrokomplexu?

V nitrianskych rezortných inštitúciách sa schyľuje k Veľkému tresku, ktorý má priniesť vznik novej organizácie, zrušenie štátneho podniku Agroinštitút, významné posilnenie Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI) a zmenu právnej formy nitrianskeho výstaviska Agrokomplex zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť. Informuje o tom niekoľkostranový, zatiaľ neoficiálny, dokument vypracovaný na ministerstve pôdohospodárstva (MPRV SR).

Podobné príspevky SCPV