Reľovský: Po rokoch sme sa dočkali pozornosti a spravodlivého ohodnotenia

Chovateľom oviec svitá na lepšie časy. Ministerstvo vypočulo požiadavky Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, ktoré dlhé roky upozorňovalo na skutočnosť, že chov oviec nie je rentabilný a tradičnému ovčiarstvu hrozí zánik. Výstupom z rokovaní sú vyššie podpory na ovce, platné aj v tomto roku. Najskôr však museli svojmu rezortu dokázať, že ovčiarstvo je životaschopné a pre krajinu potrebné.

Podobné príspevky SCPV