Roľníci z juhu sú spokojní s počtom vydaných rozhodnutí

Predstavenstvo Regionálnej agrárnej komory AKS v Dunajskej Strede na svojom rokovaní pozitívne zhodnotilo vydávanie rozhodnutí PPA o vyplácaní priamych platieb poľnohospodárom za rok 2021.

Podobné príspevky SCPV