Roľník z Malých Bedzian: akú hodnotu má slovenský farmár v spoločnosti?

S Ľuborom Paulenom sa už pár minút rozprávame o chove ošípaných, keď sa zrazu zdvihne. Odíde do vedľajšej miestnosti a vráti sa s malou písankou, ktorej ošúchaný obal prezrádza, že jej majiteľ ju drží v rukách podchvíľou. Aj teraz ju otvorí a začne v nej pomaly listovať. „Neskutočne si vážim tento zošiť,“ povie a vzápätí vysvetlí, čím sú tieto rukou písané poznámky výnimočné.

Podobné príspevky SCPV