Simon: Som nesmierne hrdý aj rád, že naše vzťahy z SPPK boli tak chladné

Bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon spomína v rozhovore s Jurajom Hubon na obdobie vstupu Slovenska do Európskej únie. Vysvetľuje, čo natrvalo ovplyvnilo výšku priamych platieb na Slovensku a kto za ich úroveň nesie zodpovednosť. Za jeho pôsobenia na pozícii ministra došlo aj k založeniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V rozhovore spomína, že vďaka ich nastaveniu podpôr sa poľnohospodári mohli prvým pokusom o vypaľovanie vysmiať. Zmena v PPA nastala podľa Simona neskôr a opisuje, ako sa z obdobia, keď boli žiadatelia zverejnení prehľadne na internete, prešlo k subjektívnym hodnotiteľom alebo sa enormne zvýšila výška samotných oprávnených výdavkov projektov. To malo, podľa bývalého ministra, vniesť do systému prvky korupcie, ktoré vyvrcholili akciou Dobytkár.

Podobné príspevky SCPV