SIS si vlani všímala agrárne dotácie aj verejné obstarávanie

V súvislosti s korupciou a klientelizmom Slovenská informačná služba vlani monitorovala a vyhodnocovala podvody pri prideľovaní a čerpaní poľnohospodárskych dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vyplýva to zo správy o jej činnosti za rok 2020.

Podobné príspevky SCPV