Slovenskí potravinári žiadajú využiť možnosti, ktoré ponúka Európska komisia

Bez rýchlej a dostatočnej podpory vlády pre potravinársky sektor hrozí Slovensku nekontrolovateľný rast cien potravín. Ceny energií dosahujú rekordy, vážnym problémom začína byť aj nedostatok surovín na spracovanie. Je nevyhnutné, aby štát využil všetky možnosti, aj tie, ktoré v týchto dňoch umožnila Európska komisia. V opačnom prípade nám hrozí ešte väčšia závislosť na dovoze potravín v čase vojny. Zhodli sa na tom delegáti Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska. 

Podobné príspevky SCPV