Sóju vypestovať pod Tatrami nedokážu, tak siahli po lupine

Komodity, ktoré sa pridávajú do kŕmnych zmesí sú teraz drahé. Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Kežmarku, aby nemuselo kupovať olejniny, už piaty rok pestuje lupinu úzkolistú. Dokážu tak nahradiť repkový šrot a hlavne sóju. Krátke vegetačné obdobie predurčuje túto strukovinu na pestovanie v podhorských podmienkach. Rovnako dobre sa jej darí aj na chudobných pôdach, ktorej dodá potrebné živiny.

Podobné príspevky SCPV