Spoločne ohlásili výnimočné investície do potravinárstva! Prinášajú obavy aj neopakovateľnú príležitosť

Slovenské potravinárstvo dnes získalo impulz, ktorý má krajinu preorientovať z vývozu domácich agrárnych komodít, k produkcii vlastných výrobkov. Do potravinárskych podnikov smeruje stosedemdesiat miliónov eur z európskych aj štátnych zdrojov a ďalšie desiatky miliónov vložia do modernizácie sektoru v rámci spolufinancovania samotní potravinári. Najviac podpôr si rozdelí mäsopriemysel a mlyny s pekárňami, nasleduje výroba alko a nealko nápojov spolu s výrobou sladu a mliekarenstvo.

Podobné príspevky SCPV