SZPM: Bez mimoriadnej jednorazovej podpory hrozí ďalšia likvidácia chovov dojníc

Bez mimoriadnej jednorazovej podpory hrozí ďalšia likvidácia chovov dojníc v SR s následnými negatívnymi dosahmi na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, pôdnej úrodnosti a zamestnanosti na vidieku. Uviedli to vo vyhlásení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) po utorkovom zasadnutí členskej schôdze.

Podobné príspevky SCPV