SZPM: So strategickým plánom sme spokojní, s mimoriadnou podporou menej

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka oceňuje snahu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporiť produkciu mlieka a tak zabezpečiť udržanie výroby aspoň na súčasnej úrovni.

Podobné príspevky SCPV