Transformáciu hospodárenia brzdí nevyplatená podpora z PPA

S výmerou 5 600 hektárov patrí Agrifop Stakčín k najväčším poľnohospodárskym producentom na východe Slovenska. Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1995 transformáciou Štátneho majetku Stakčín, hospodári v katastroch 21 obcí v okrese Snina a časti okresu Humenné.

Podobné príspevky SCPV