Visegrad Fund: Školenie poľnohospodárov V4 v technikách ochrany životného prostredia a hospodárenia s pôdnou vodou

V roku 2020 skupina štyroch univerzít s poľnohospodárskym zameraním v štátoch Vyšehradskej štvorky vytvorila teoretickú platformu realizácie projektu „Zvýšenie povedomia, vzdelávania a zlepšenia regionálnych stratégií v oblasti ochrany životného prostredia, zmeny klímy a udržateľného rozvoja“.

Podobné príspevky SCPV