Vtáka poznáš po perí a jalovicu podľa chlpu z chvosta

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok sa pred tromi rokmi začalo venovať genomike zvierat a dnes patria medzi jej priekopníkov na Slovensku. Učili sa od najlepších českých chovateľov. Genomika je získavanie a analyzovanie informácií z DNA zvierat. Využíva sa pri ich šľachtení a vďaka nej je možné predpokladať, koľko bude otelená jalovička slovenského strakatého dobytka v budúcnosti dojiť. Stačí k tomu pár teľacích chlpov.

Podobné príspevky SCPV