Vzplanuté emócie zeleninárov budú hasiť novou výzvou

Zeleninári, ktorí pestujú plodiny pod fóliou alebo sklom, nie sú spokojní s nastavením aktuálnej výzvy na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Ak nepoberajú Jednotnú platbu na plochu (SAPS), je im prakticky znemožnené aby boli úspešní s podanou žiadosťou. Z hľadiska výmery poľnohospodárskej pôdy dosahuje plocha skleníkov a fóliovníkov na Slovensku len približne 90 hektárov. No z hľadiska množstva produkcie, zamestnanosti či tvorby pridanej hodnoty, sú pestovatelia zeleniny pod krytými plochami rozhodujúcimi oázami našej potravinovej sebestačnosti.

Podobné príspevky SCPV