Žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti k výzve na projekty potravinárov

Žiadatelia o projektové podpory môžu od 14. januára do 31. marca 2022 v rámci výzvy číslo 51 podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov predkladať svoje žiadosti elektronickou formou. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

Podobné príspevky SCPV