Zruinovalo VÚEPP, že poskytovalo údaje za čokoládu?

Máte rozpísanú správu, ale stále vám v nej chýba dôležitý údaj. Až to číslo dá článku zmysel. Čím dlhšie uvažujete nad tým, ako údaj nespomenúť, tým viac ste presvedčený, že to nie je možné.

Podobné príspevky SCPV