Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných …

Read More

Podobné príspevky SCPV

  • KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 27. marcaKORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 27. marca Na Slovensku pribudlo za štvrtok 43 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Počet chorých tak stúpol na 269. V štátnych laboratóriách […]
  • Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšieSlovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie Slovenská republika každoročne predkladá Európskemu úradu bezpečnosti potravín (EFSA) správu o stave reziduálnej kontaminácie potravín […]
  • Podklad pre konzultáciePodklad pre konzultácie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení […]
  • Pestovatelia cukrovej repy si prilepšiaPestovatelia cukrovej repy si prilepšia Pestovanie cukrovej repy sa má v budúcich rokoch ešte viac zatraktívniť. Ministerstvo pôdohospodárstva v novom programovacom období […]
  • Predbežná informáciaPredbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z. ... Read More