Krízový štáb agrorezortu pravidelne monitoruje a vyhodnocuje situáciu

S cieľom vyhodnotiť všetky aktuálne informácie v súvislosti so zásobovaním a organizovaním humanitárnej pomoci pre občanov zasiahnutých konfliktom na Ukrajine, uskutočnilo sa na … Read More

Podobné príspevky SCPV