Minister Vlčan predstavil Rade ministrov slovenský koncept „Pôda – uhlíková a vodná …

Na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan predstavil slovenský koncept Pôda … Read More

Podobné príspevky SCPV