Ministerstvo pôdohospodárstva pokračuje v otvorenej komunikácii s DG AGRI o transformácii …

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie (DG AGRI) zaslalo slovenskej strane v rámci širokej komunikácie ohľadom očisty Pôdohospodárskej … Read More

Podobné príspevky SCPV