Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo ďalší nástroj na podporu výrobcov slovenských …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) pod vedením ministra Samuela Vlčana predložilo na dnešné rokovanie Vlády Slovenskej republiky, materiál … Read More

Podobné príspevky SCPV